Концепція автономних баз даних

Концепція автономних баз даних

Сучасні системи керування базами даних (СКБД) володіють широким набором засобів для керування, масштабування та гарантування безпеки. Однак ускладнення завдань і необхідність миттєвого реагування на зміни потребують автономності баз даних.

Автономні бази є концепцією, а не конкретним продуктом, рішенням або черговою СКБД, забезпеченою різноманітними засобами автоматизації. Користувач формулює вимоги до надійності, безпеки, продуктивності й інших параметрів бази даних, визначає політику і рівень сервісу, а система автоматично розгортає та підтримує експлуатацію конфігурації потрібної архітектури. При цьому користувачу не потрібно створювати індексів, розділів тощо. Завдяки цьому кардинально змінюється підхід користувачів до вирішення бізнес-зав­дань і скорочуються терміни створення додатків, даючи можливість зосередитися на розвитку бізнесу та виведенні нових послуг та продуктів на ринок.

Автономна база даних виконує три основні функції:

  1. самокерування – автоматичне створення бази, виконання оновлень і виправлень, резервне копіювання, налаштування продуктивності, забезпечення еластичності;
  2. самозахист – захист від зовнішніх і внутрішніх атак, оперативне усунення «дірок» в безпеці, шифрування даних, маскування;
  3. самовідновлення – автоматичне відновлення після збоїв, мінімізація простоїв, забезпечення заданого рівня обслуговування сервісу.

Основними компонентами автономної бази даних Oracle є СКБД Oracle 18с, хмарна інфраструктура Oracle Cloud і додаткове програмне забезпечення.

Компоненти автономної бази даних

Автономна база фактично є спеціальним сервісом, що працює у хмарі Oracle. Для того щоб автономна база даних ефективно підтримувала визначені завдання, користувач повинен замовити конкретний спеціалізований сервіс, і тоді базу буде автоматично налаштовано для виконання саме цих завдань. Наприклад, зараз для створення вітрин і невеликих сховищ даних можна замовити автономний сервіс сховищ даних (Autonomous DataWarehouse Service, ADWS), і вже доступний автономний сервіс для систем оперативної обробки транзакцій і змішаного навантаження Oracle Autonomous Transaction Processing Cloud.

Особливістю автономної бази є гнучкість. Зміну кількості необхідних процесорів і обсягу дискового простору, необхідного для вирішення завдань користувача, проводять через веб-інтерфейс, не зупиняючи роботи, а оплату здійснюють за фактом використання конкретного сервісу. Зі збільшенням кількості задіяних процесорів автоматично зростає й обсяг оперативної пам’яті для автономної бази. Адміністрування усього стека автономної бази бере на себе Oracle — він відповідає за підтримку обладнання й операційної системи, випуск оновлень і моніторинг конфігурації.

Для самовідновлення автономної бази автоматично створюють конфігурацію, необхідну для підтримання заданого рівня обслуговування, максимальної доступності та надійності. Він забезпечується завдяки захисту від збою вузла (Real Application Clusters), резервної бази для захисту від катастрофічних збоїв (Standby), а також механізму ASM (Automatic Storage Manager), який захищає від збою дисків.

Для забезпечення самозахисту автономна база обов’язково шифрує всі дані, автоматично застосовує оновлення безпеки, а також використовує механізми машинного навчання для виявлення та передбачення збоїв і зовнішніх атак.

Autonomous DataWarehouse Service

Сервіс Oracle ADWS (Autonomous DataWarehouse Service, автономне сховище даних) побудовано на основі концепції автономної бази даних і створює можливість автоматично виконувати більшість вже існуючих у СКБД функцій забезпечення самокерування, самозахисту та самовідновлення.

Спеціалізований сервіс — це перша реалізація концепції автономної бази даних Oracle. За допомогою сервісу можна автоматично створювати базу для вітрин або сховище даних. Працювати з ADWS можна через SQL Developer, з’єднуючи з ним інші системи через різні інтеграційні сервіси Oracle або інших виробників. Ці інтеграційні сервіси можуть працювати як у хмарі, так і у локальному ЦОД. Перш ніж завантажити дані в таблиці створеного сховища, їх попередньо поміщають до хмарної системи зберігання Oracle Object Storage. У базі даних є процедура для завантаження цих даних або для роботи з ними як з зовнішніми таблицями.

Для аналізу завантажених до таблиці даних можна використовувати будь-які інструменти бізнес-аналітики, здатні працювати з SQL*Net як у хмарі, так і в локальному ЦОД. Сервіс має веб-консоль та вбудований інструмент для аналізу даних і рішень завдань Machine Learning (машинного навчання).

Архітектура ADWS

Нові можливості

За допомогою автономної бази даних можна автоматизувати рутинні операції, звільняючи адміністратора для виконання більш творчої та націленої на вирішення бізнес-завдань роботи. Автономна база даних полегшує роботу адміністратора, знижує ризики, підвищує якість функціонування СКБД і прикладних програм, що дає змогу скоротити час розгортання систем і забезпечує вищу надійність і безпеку, ніж традиційні бази.

Але роль кваліфікованого адміністратора досі залишається дуже важливою — наприклад, підтримка високонавантажених бізнес-критичних додатків або завантаження даних у сховище з міграцією даних із інших систем ніхто, крім адміністратора, виконати не може.

На сьогодні автономні бази даних дуже цікавлять розробників програм, адміністраторів баз даних, аналітиків, які займаються створенням вітрин і некритичних додатків, та набувають все більшої актуальності і для керівництва компаній, фінансових директорів, а також керівників бізнес-підрозділів.

Саме зараз ІТ трансформується з допоміжного інструменту для супроводу бізнесу на повно­цінного учасника розвитку діяльності компанії із націленістю на бізнес-результат. Інноваційність хмарних сервісів Oracle і переваги партнерства з ERC допоможуть ефективно будувати ІТ для зростання бізнесу замовника.

Співпрацюючи з ERC, партнери отримують повний комплекс послуг на кожному етапі використання та впровадження серії продуктів Oracle, а саме:

  • консультації щодо вибору рівня партнерства та спеціалізації;
  • допомогу щодо підбору рішення відповідно до вимог замовника;
  • повний комплекс послуг під час продажу кінцевому замовнику;
  • технічні консультації та допомогу у пілотних проектах;
  • навчання технічних спеціалістів і спеціалістів із продажу на базі навчального комплексу ERC.

 

Якщо виникли запитання, пов’язані з продукцією Oracle, звертайтеся: oracle@erc.ua