Дані під надійним контролем. Впровадження стратегії цифрової відповідності за допомогою Veritas Data Insight

Головна Огляди Дані під надійним контролем. Впровадження стратегії цифрової відповідності за допомогою Veritas Data Insight
12.04.2023

Коли постійно маєте справу з різними даними, природним явищем буде їхнє накопичення. По-перше, рано чи пізно ці дані можуть стати в пригоді, по-друге, цього можуть вимагати певні умови, керівництво організації, урядовий регулятор тощо. Як наслідок, це призводить до появи таких відносно нових, але вже усталених понять, що класифікують дані, як ROT і Dark Data.

Надлишкові, застарілі та тривіальні дані (ROT – Redundant, Obsolete and Trivial)

 • Надлишкові дані — дані, що повторюються, зберігаються в кількох місцях в одній і тій самій системі або в кількох системах. Інтранет-мережі часто містять велику кількість надлишкового контенту.
 • Застарілі дані — інформація, що є неправильною, неповною або просто не використовується. Інформація може мати застарілі дані, що були замінені новими.
 • Тривіальні дані — інформація, яку не потрібно зберігати. Зокрема, тривіальна інформація — це контент, що не сприяє корпоративним знанням, ­бізнес-розумінням або вимогам щодо ведення записів.
 • Темні дані (Dark Data) — дані, значення яких ще не визначено та не кваліфіковано. Вони можуть містити важливі для організації дані й одночасно марні дані (ROT), які в будь-якому разі споживають ресурси за їхнє зберігання. Найголовніше — темні дані можуть містити несумісні дані з високим ризиком вразливості, що призводить до критичного та невидимого ризику для безпеки корпоративної ІТ-системи.

Чому великий обсяг неструктурованих даних є проблемою?

 • Ризики безпеки даних. Чим більше інформації зберігається в базах даних і на файлових серверах, тим складніше її захистити. Усунення безладу дає змогу впорядкувати дані й розставити пріоритети щодо зусиль із гарантування безпеки.
 • Втрати продуктивності. Співробітники витрачають час на пошук потрібних даних з-поміж усього мотлоху або на виправлення роботи, яку вони вже виконали, використовуючи застарілі дані.
 • Дезінформовані рішення. Ухвалення рішень, що ґрунтуються на аналізі неточних даних, може призвести до поганих результатів у бізнесі.
 • Високі витрати на зберігання. Згідно з аналізом Veritas Global Databerg Report до 33 % даних, що зберігають організації, були надлишковими, застарілими або тривіальними, а ще 52 % вважалися темними даними, цінність яких не визначена. Витрати щодо керування даними безпосередньо пов’язані з обсягом збережених даних.
 • Юридичні ризики. Необхідність сортувати ROT-дані знижує здатність швидко та точно реагувати на юридичне виявлення та визначення електронних даних.
 • Ризики відповідності. Нормативні правила, як-от GDPR тощо, вимагають ретельного відстеження та видалення персональних даних користувачів, а також політики конфіденційності, яка регламентує збір, зберігання та видалення персональних даних.

Veritas Data Insight у стратегії цифрової відповідності

Першочерговим кроком у боротьбі з неструктурованими даними та в процесі щодо зменшення обсягів їхнього зберігання є «digital compliance» — стратегія цифрової відповідності, яку організації впроваджують для запобіжного керування інформаційними ризиками. Ця стратегія вимагає від організації ефективного виявлення та каталогізації найбільш важливої інформації, видалення інформації, що не має жодної цінності, і забезпечення дотримання всіх місцевих нормативних вимог.

Організації можуть реалізувати цю стратегію завдяки багатогранному підходу, що забезпечує виявлення їхніх даних, їх класифікацію й вжиття заходів/політик щодо отриманої інформації про наявні дані. Успішне здійснення цих кроків усуне організаційні бар’єри для ухвалення важливих інформаційних рішень.

Рішення Veritas Data Insight допомагає підприємствам узяти під контроль, спростити та суттєво прискорити впровадження стратегії цифрової відповідності, заздалегідь оцінюючи та знижуючи ризики безпеки утримання неструктурованих і конфіденційних даних.

Із Veritas Data Insight можна класифікувати ­конфіденційні дані в гібридному хмарному середовищі й «озброїти» фахівців компанії ключовими знаннями, необхідними для виявлення загроз безпеки та більш ефективного проведення аудитів відповідності. Поєднання видимості даних, контексту й аналітики всієї інфраструктури дає змогу ІТ-фахівцям отримувати необхідну інформацію для покращення керування даними та розв’язання проблем кіберзагроз, безпеки та відповідності вимогам швидко й остаточно.

Data Insight надає таку інформацію:

 • хто володіє даними;
 • хто відповідає за виправлення;
 • хто бачив дані;
 • хто має доступ до даних;
 • які дані наражаються на найбільший ризик;
 • частота використання даних;
 • ідентифікація власника даних.

Інтегрована система класифікації Veritas

Data Insight ґрунтується на Veritas Information Classifier — потужному механізмі інтегрованої класифікації, що вбудований у кілька продуктів Veritas. Він збирає атрибути метаданих і криміналістичні відомості про поведінку користувачів, надаю­чи точну інформацію про володіння даними, їхнє використання та керування доступом, може виявити прихований ризик у темних даних та ідентифікувати персональні дані. Інтегрований механізм класифікації дає користувачам можливість створювати користувацькі політики для маркування інформації на основі вмісту файлів.

Інтегрований механізм класифікації Veritas забезпечений попередньо завантаженими шаблонами для виявлення понад 1 000 типів персональних даних, зокрема дата народження, номери полісів соціального страхування, номери кредитних карток і медичні записи, наприклад, пов’язані з COVID-19.

У нього понад 200 попередньо налаштованих політик для GDPR та інших нормативних регулюючих документів для різних галузей, а також відповідні політики щодо персональних даних, які застосовують у понад 50-ти різних країнах. Функціонал оптичного розпізнавання символів (OCR) дає змогу витягнути текст із зображень і відсканованих документів для автоматичного виявлення персональних даних.

Data Insight забезпечено алгоритмом машинного навчання, який використовує контекстну інформацію даних, щоби розставити пріоритети під час сканування всіх даних. Data Insight може класифікувати та звести дані відповідно до заданих шаблонів усього за 72 години — робота, яка може тривати місяцями в ручному режимі.

Data Insight використовує метадані з кількох джерел контенту. Рішення відстежує дескриптори безпеки й використовує метадані користувача, а не тільки метадані файлу, для проведення розслідувань. Метадані користувача можуть включати такі атрибути: посада, відділ і географічне положення. Цей процес дає змогу динамічно визначати сферу застосування та розуміти контекст використання інформації у файлі.

Вбудований функціонал криміналістичної експертизи поведінки користувачів Data Insight допомагає відстежувати основні показники активності, які можна використовувати для виявлення аномалій.

Data Insight сканує системи неструктурованих даних і збирає повну історію доступу користувачів до них. Це допомагає організаціям відстежувати та повідомляти про доступ до конфіденційної інформації й ініціювати належні дії відповідно до прийнятих політик безпеки.

Ця інформація також ­сприяє розумінню цінності даних. Значення цінності визначається через оцінювання кількості унікальних користувачів, що взаємодіяли з файлом, та обсяг операцій із такими даними. Так легше розрізняти застарілі дані, які написані один раз і ніколи не переглядаються, і дані, що є критично важливими.

Інтеграція із системами Data Loss Prevention

 • Інтеграція з DLP-рішеннями: Data Insight тісно інтегрується з продуктом Symantec DLP. Це двостороння інтеграція, за якої Data Insight використовує контент із DLP, а DLP використовує аналітику прав власності, дозволів доступу та дій, здійснених із даними з метою можливості відновлення та оцінювання ризиків.
 • Інтеграція з ­іншими системами DLP: інші ­постачальники DLP та інструменти класифікації можуть інтегрувати дані Data Insight через імпорт CSV-файлів.

Ризик-орієнтований підхід до кожного файлу, папки та користувача полягає в розширеному ризик-орієнтованому алгоритмі, що оцінює чутливість даних.

Основний функціонал передбачає:

 • Оцінювання ризику (скоринг): аналіз ризиків користувача виявляє аномальні результати активності, аналізує шаблони доступу та взаємо­дію з конфіденційним контентом в єдину метрику — оцінку ризику. Вбудовані політики, що налаштовуються в Data Insight на основі оцінок, визначають, які дані під загрозою витоку.
 • Досьє ризиків забезпечує інтерактивний спосіб надання для подальшого аналізу оцінки ризиків через глибоке занурення в певні фактори, зокрема кількість попереджень, що згенеровані для користувача, виявлені аномалії, доступ до загальних ресурсів та атрибутів користувачів.
 • Моніторинг та сповіщення, наближені до роботи в реальному часі, сигналізують про доступ до конфіденційних даних і підозрілих користувачів: Data Insight пропонує можливість швидкого доступу до сповіщень для конфіденційних файлів, що можна налаштувати за допомогою DLP або інтегрованого ­движка Veritas Classification Engine, запобігаючи витоку конфіденційної інформації. Сповіщення про доступ до конфіденційних даних також дає змогу відстежувати та виявляти будь-яку потенційно шкідливу активність користувачів.
 • Аналіз внутрішніх загроз: Data Insight може захистити від внутрішніх загроз за допомогою багато­вимірного аналізу дозволів, відхилень і попереджень, що суперечать політикам доступу. Цю інформацію використовують для визначення оцінки ризику користувача, яка забезпечує розуміння, на чому варто зосередитися для подальшого поглибленого аналізу.
 • Сповіщення про політику використання даних. Сповіщення про політику використання даних у Data Insight допомагає виявляти аномальні або нерегулярні дії користувачів під час звернення до конфіденційних даних.
 • Карти соціальних мереж, що відображають доступ до спільних файлів різних користувачів, дають змогу виявити невідповідність дозволів і покращити безпеку процесів спільної роботи. Використовуючи Data Insight, ­адміністратори можуть виявляти користувачів із недостатнім або надмірним підключенням, щоби визначати людей, які виходять за межі певних моделей використання спільних ресурсів або доступу до них. Виділені середовища для спільної роботи можна проаналізувати за допомогою Data Insight для розуміння чи в порядку структури дозволів.
 • Гнучкий інтерфейс запитів дає змогу здійснювати аналіз ризиків і фільтрацію на основі атрибутів даних, іденти­фікаційних даних, їхнього контексту й інформації та дій, які можна інтегрувати з інструментами бізнес-аналітики, зокрема Microsoft Power BI.
 • Шаблони виявлення програм-вимагачів. Data Insight постачають із готовими шаблонами виявлення програм-здирників, які було побудовано, ґрунтуючись на моніторингу зміни лічильника читання та запису. Veritas регулярно оновлює політики ідентифікації програм-вимагачів Insight.Функціонал Actionable Insight перетворює оцінки ризиків на обґрунтовані та впевнені дії з керування даними.
 • Гнучка панель керування для адміністратора, що налаштовується, спрощує зусилля з керування завдяки автоматизації моніторингу, підключення джерел даних та інструментів їхнього захисту. Адміністратори лише завдяки одному натисканню миші мають доступ до інструментів класифікації, аудиту й архівування даних — усе в єдиній і простій щодо використання панелі Data Insight.
 • Вбудована можливість видалення файлової системи. У Data Insight передбачено можливість видалення даних для файлових систем, що допомагає позбутися ROT-даних (надлишкових, застарілих і тривіальних). Привілейовані користувачі можуть одним натиском миші видаляти файли безпосередньо з Data Insight та автоматизувати цю дію за допомогою визначеної користувачем політики.
 • Можливість архівування файлової системи. Інтеграція з продуктом Veritas Enterprise Vault File System Archiving забезпечує архівування даних та їхнє зберігання. Користувачі можуть архівувати файли безпосередньо з Data Insight одним «кліком» миші та впроваджувати політики зберігання, створені в Enterprise Vault.
 • Формування звітів про споживання: Data Insight може відображати інформацію про використання обсягу сховища власниками даних. Ця інформація ­сприяє оптимізації й ефективному використанню обсягів сховища в організації.
 • Поради щодо доступу/ Огляд прав доступу. Використовуючи моніторинг дозволів та аналітику активності, Data Insight може рекомендувати користувачів або групи, що мають бути деініціалізовані зі списку доступу File System Access Control List (ACL). Data Insight використовує аналітику використання журналів аудиту для надання рекомендацій щодо відкликання дозволів неактивних або відключених користувачів. Це дає змогу шукати певні дозволи та відкликати їх у разі потреби, а також змінювати членство в групі безпосередньо з робочої зони. Надалі можна проаналізувати вплив застосованих рекомендацій на бізнес і налаштувати параметри для оброблення змін дозволів.
 • Сценарії «що, якщо»/ Аналіз впливу зміни груп користувачів. Data Insight надає інформацію про критичний вплив на бізнес і ситуації, до яких можуть призвести будь-які дії щодо зміни налаштувань доступу. Ця інформація допомагає змоделювати відповідність політиці відкликання прав, перш ніж їх буде реалізовано.

Масштабованість Data Insight

Data Insight масштабується відповідно до зміни вимог і зростання організації, адже ґрунтується на розподіленій архітектурі, спеціально створеній для масштабування в середовищах із великими обсягами зберігання, зокрема Multi-Petabyte Storage Environments.

Data Insight зростає й адаптується разом з архітектурою й інфраструктурою організації, використовуючи машинне навчання для ефективного сканування. Крім того, вивчає конкретні атрибути даних, не відкриваючи файлів, а потім використовує цю інформацію для визначення найбільш імовірних типів класифікації. Такий підхід забезпечує ефективніше та більш швидке оброблення даних.

Data Insight може збирати дані з багатьох найбільш поширених джерел даних, зокрема:

 • Amazon S3;
 • Box;
 • EMC Celerra /VNX;
 • EMC Isilon / PowerScale;
 • EMC Unity;
 • Generic CIFS/NFS;
 • Hitachi NAS;
 • Microsoft Windows File Server;
 • Microsoft OneDrive for Business;
 • Microsoft SharePoint;
 • Microsoft SharePoint Online;
 • NetApp (7 mode);
 • NetApp Cluster Mode;
 • OpenText Documentum;
 • Veritas File System.

Більш детальна інформація - за посиланням.

Меню
Каталог товарів
Каталог товарів